HỒ BƠI BẢO UYÊN FARM - BẢO LỘC

HỒ BƠI KINH DOANH - BẢO UYÊN FARM - BẢO LỘC

Chủ đầu tư: Bảo Uyên Farm
 
Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN
 
Ngày thi công: 05/2023
 
Ngày hoàn thành: 07/2023
 
 
 
 
 
 
 
 
Công đoạn đan sắt và lắp đặt đường ống hồ bơi
 
 
 
 
 
 
 
 
Công đoạn đổ bê tông hồ bơi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoàn thiện đường ống hồ bơi về phòng kỹ thuật
 
 
 
 
 
 
 
Thử thấm và ốp lát gạch hồ bơi
 
 
 
Lắp đặt thiết bị hồ bơi
 
 
 
 
Ngâm nước hồ bơi
 
 
 
 
 
 
Vệ sinh hồ bơi
 
 
 
 
Hồ bơi hoàn thiện và đưa vào sử dụng
 
 
0909790805
Zalo
WhatsApp