HỒ BƠI KINH DOANH - MR. THÀNH - BÌNH PHƯỚC

HỒ BƠI GIA ĐÌNH, MR. THÀNH - BÌNH PHƯỚC

Chủ đầu tư: A.Thành

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 2/2018

Ngày hoàn thành: 3/2018

San lấp mặt bằng, định hình dự án

Công đoạn đan sắt đáy hồ bơi

Công đoạn đóng cốt pha thành hồ bơi

Hồ bơi sau khi ốp lát gạch

Lắp đặt thiết bị lọc nước tuần hoàn cho hồ bơi

Hồ bơi sau khi xử lý nước

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0909790805
Zalo
WhatsApp