HỒ BƠI KINH DOANH - PHÚ QUÝ - PHAN THIẾT

HỒ BƠI KINH DOANH - PHÚ QUÝ - PHAN THIẾT

Chủ đầu tư: Mr Lương Bằng Quang

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 9/2019

Ngày hoàn thành: 11/2019

Hồ bơi sau khi xây dựng chuẩn bị đưa vào sử dụng

Khuôn viên hồ bơi

Lắp đặt thiết bị hồ bơi

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0909883987
Zalo
WhatsApp