HỒ BƠI TRONG NHÀ - MS. HÀ - QUẬN 9 - TP.HCM

HỒ BƠI GIA ĐÌNH - MS. HÀ - QUẬN 9 - TP.HCM

Chủ đầu tư: C.Hà - Quận 9 - TP.HCM

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 7/2019

Ngày hoàn thành: 8/2019

Công đoạn xử lý nền móng

Thi công sắt lớp 1

Thi công sắt lớp 2

Ghép cốp pha thành trong hồ

Đổ bê tông thành hồ bơi

Đổ bê tông sàn hồ bơi

Ốp gạch thành hồ bơi

Lát gạch sàn hồ bơi

Chà ron gạch hồ bơi

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0909790805
Zalo
WhatsApp