HỒ BƠI TRƯỜNG HỌC, TRƯỜNG SAKURA, QUẬN 2

HỒ BƠI TRƯỜNG HỌC, TRƯỜNG SAKURA, QUẬN 2

Chủ đầu tư: TRƯỜNG SAKURA – QUẬN 2

Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN

Ngày thi công: 3/2017

Ngày hoàn thành: 4/2017

Hồ bơi hoàn thiện ốp lát gạch và lắp đặt thiết bị lọc thông minh

Hồ bơi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng

0909790805
Zalo
WhatsApp