VILLAGE KÊ GÀ PHAN THIẾT

HỒ BƠI KINH DOANH - VILLA KÊ GÀ PHAN THIẾT

Chủ đầu tư: Villa Kê Gà Phan Thiết
 
Đơn vị thi công: CTY TNHH KTCN ĐỒNG TIẾN
 
Ngày thi công: 01/2023
 
Ngày hoàn thành: 03/2023
 
 
 
 
Công đoạn đan sắt và lắp đặt đường ống hồ bơi
 
 
 
 
Công đoạn đóng cốt pha và đổ bê tông hồ bơi
 
 
 
 
Công đoạn ốp lát gạch hồ bơi
 
 
 
 
Công đoạn lắp thu đáy, mắt trả và đèn hồ bơi
 
 
 
 
Lắp đặt thiết bị hồ bơi
 
 
 
Thử đèn, ngâm nước và vệ sinh hồ bơi
 
 
 
Khuôn viên hồ bơi view biển
 
 
 
 
 
Hồ bơi hoàn thiện và đưa vào sử dụng
0909883987
Zalo
WhatsApp