Calcium Hypochlorit 70% Aquafit (dạng hạt)

ĐƠN GIÁ LẺ: 60.000 đ/kg
ĐƠN GIÁ THÙNG: 2.500.000 đ/thùng (45kg)
ĐƠN GIÁ LẺ: 60.000 đ/kg
 
ĐƠN GIÁ THÙNG: 2.500.000 đ/thùng (45kg)
 
0909883987
Zalo
WhatsApp