ỐNG ÂM TƯỜNG KRIPSOL

- Ống nối dùng trong trong betong
- Chất liệu nhưa ABS

PM51

- Ống nối dùng trong trong betong
- Chất liệu nhưa ABS
- Dùng thu hoặc trả nước về hồ
- Chiều dài 300mm

0909790805
Zalo
WhatsApp