SÀO CỨU HỘ

Sào nhôm cứu hộ
Có đầu gắn với móc cứu hộ

VN

Sào nhôm cứu hộ
Có đầu gắn với móc cứu hộ
Chiều dài 5m

0909883987
Zalo
WhatsApp