ĐIỆN PHÂN EMAUX SSC

- Khử trùng hồ bơi bằng cách điện phân muối thành chlorien
- SSC 15 - SSC 25 - SSC 50
- Dùng cho hồ 45m3 - 70m3 - 110m3

 

- Khử trùng hồ bơi bằng cách điện phân muối thành chlorien
- SSC 15 - SSC 25 - SSC 50
- Dùng cho hồ 45m3 - 70m3 - 110m3
0909883987
Zalo
WhatsApp