SÀO NHÔM MINDER

- Gồm 3 kích thước: 3,6m - 4,8m - 7m
- 2 thanh nhôm lồng vào nhau
- Gồm 3 kích thước: 3,6m - 4,8m - 7m
- 2 thanh nhôm lồng vào nhau
0909883987
Zalo
WhatsApp