THANG INOX SF

- Lắp cho hồ có máng tràn và không có máng tràn
- 2 bậc lên xuống
- 3 bậc lên xuống
- 4 bậc lên xuống
- Thang inox 304 tay nắm cong
- Lắp cho hồ có máng tràn và không có máng tràn
- 2 bậc lên xuống
- 3 bậc lên xuống
- 4 bậc lên xuống

0909883987
Zalo
WhatsApp