THANH THOÁT NƯỚC TRÀN GG

- Thanh thoát nước tràn mặt hồ
- Nhựa nguyên sinh màu trắng
- 1 chấu liên kết
- Dài 20cm, cao 2,2cm
- Dài 25cm, cao 2,2cm
- Thanh thoát nước tràn mặt hồ
- Nhựa nguyên sinh màu trắng
- 1 chấu liên kết
- Dài 20cm, cao 2,2cm
- Dài 25cm, cao 2,2cm
0909883987
Zalo
WhatsApp