CHỔI KRIPSOL

- Kích thước 450mm
- Dùng với sào nhôm

CLRP

- Kích thước 450mm
- Dùng với sào nhôm

0909883987
Zalo
WhatsApp