CHỔI MINDER

- Kích thước 450mm
- Dùng với sào nhôm

 

CE-201

- Kích thước 450mm
- Dùng với sào nhôm

0909883987
Zalo
WhatsApp